CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

Quy định về đổi trả sản phẩm tại Vietphones như sau:

QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ
Sản phẩmTình trạngThời gian đổi máyPhí đổi máyPhí trả máy
Điện thoại mới
Máy lỗi do nhà sx15 ngày đầuMiễn phí20% Giá bán hiện tại
Máy không lỗi
7 ngày đầu15% Giá bán hiện tại20% Giá bán hiện tại
08-15 ngày20% Giá bán hiện tại25% Giá bán hiện tại
15 ngày - 6 tháng25% Giá bán hiện tại30% Giá bán hiện tại
Sau 6 tháng30% Giá bán hiện tại35% Giá bán hiện tại
Điện thoại cũ
Máy lỗi do nhà sx15 ngày đầuMiễn phí15% Giá bán hiện tại
Máy không lỗi
7 ngày đầu10% Giá bán hiện tại15% Giá bán hiện tại
08-15 ngày15% Giá bán hiện tại20% Giá bán hiện tại
15 ngày - 6 tháng20% Giá bán hiện tại25% Giá bán hiện tại
Sau 6 tháng25% Giá bán hiện tại30% Giá bán hiện tại
Phụ kiện
Phụ kiện lỗi30 ngày đầuMiễn phíKhông trả lại
Không lỗiKhông đổiKhông đổiKhông trả lại


Điều kiện tiếp nhận sản phẩm đổi trả:

  • Máy: Tình trạng sản phẩm đẹp như lúc mua
  • Phụ kiện: Còn đầy đủ, nguyên vẹn, không móp méo, xước xác hoặc bị hư hại

Nếu sản phẩm quý khách không đủ những điều kiện trên, Vietphones có quyền từ chối đổi mới hoặc nhập lại.